НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ ҚАРЖЫ МАГИСТРАТУРАСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаның академиялық серіктестері ҚР Ұлттық Банкі мен ҚР-ның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі болып саналады
Оқытудың күндізгі форматы
Магистратураның жоғары сұранысқа ие мамандандырулар бойынша практикаға бағытталған бағдарламасы:
«Қаржы аналитигі»
«Қаржылық тәуекел-менеджмент»
«Актуарий»
«Макроаналитика және болжалдау»
Магистратураның жоғары сұранысқа ие мамандандырулар бойынша практикаға бағытталған бағдарламасы:
ӨТІНІШ ҚАЛДЫРУ
Сіз Foundation бағдарламасы арқылы грантқа түсуге дайындала аласыз. Бағдарлама 5 аптаға есептелген. Бағдарламада сіз емтиханның құрылымы және емтиханның мазмұндық бөлігімен таныса аласыз, сонымен қатар біз сізге психологиялық тұрғыдан дайындалуға да көмектесеміз.
Өтініш қалдырған соң мәліметтермен толық танысыңыз
Foundation
ГРАНТТАР
20 грант (100%) плюс Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің стипендиялары
ҚРҰБ-нің грантына үміткерлер бакалавриаттың кем дегенде 3,0 GPA-не ие болуы тиіс
Нархоз университеті атынан бағдарлама құнының 50%-ы бойынша 30 грант
ҚРҰБ гранттары бойынша оқыту шарттарымен танысу
БҰЛ БАҒДАРЛАМА НЕГЕ ТЕК СІЗ ҮШІН :
Қолданбалы қаржы бағдарламасы ҚРҰБ магистратурасының академиялық мұрагері болып саналады
2004-2018 жылдардағы Жұмыспен қамтудың орташа көрсеткіші 92%-ды құрады
Қазақстан нарығында осы бағдарламаның баламасы (аналогы) жоқ – бұл қаржы саласындағы ең мазмұнды бағдарлама
Бағдарлама үш тірекке (столп) негізделген:
Ынталы (мотивациялы) магистранттар
Компетентті оқу жоспары
Академиялық және бизнес ортадан шақырылған жоғары білікті оқытушылар
БІЗДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
Гранты и стипендии НБРК и гранты
Университета Нархоз
Национальный Банк Казахстана –
официальный академический партнер
Выпускники программ -
Высоковостребованные специалисты в
крупных национальных и международных
компаниях
Преподаватели – практики
Национального Банка РК, Агентства РК по
регулированию и развитию финансового
рынка, финансовых организаций
Учебный план соответствует программам
международных профессиональных
квалификаций CFA, FRM, Актуарий
Занятия в Bloomberg-лаборатории
Университета Нархоз
Регулярные мастер-классы ведущих
экспертов финансового рынка
Исследовательская работа под
руководством признанных
профессиональным сообществом ученых,
практикующих экспертов, топ
-менеджеров финансовых институтов
БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Оқыту форматы – күндізгі бағдарлама

Оқыту ұзақтығы:
 • «Қаржы аналитигі», «Қаржылық тәуекел-менеджер», «Макроаналитика және болжау» бағдарламаларында – 2 жыл;
 • «Актуарий» бағдарламасында – 1,5 жыл

Оқыту тілі – орыс тілі
Қаржы аналитигі – бұл компанияның экономикалық тұрғыдан табыстылығы мен қаржылық тұрақтылығын арттыру үшін оның қаржылық ағындарын (поток) диагностикалау, модельдеу және басқару саласындағы маман.

Оқу бағдарламасы келесілерден тұрады:

- Charted Financial Analyst (CFA) инвестициялық талдау саласындағы беделді халықаралық біліктілік бағдарламасының курстары,
- Қазақстанның Ұлттық Банкі мен ҚР-ның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде жұмыс істеу үшін қажетті пәндер,
- ірі халықаралық және қазақстандық компаниялар талап ететін кәсіби құзыреттер.

Сіз CFA-ның біліктілік емтиханын тапсыруға дайын боласыз.

Қаржы аналитигі нені игеруі керек, міне Сіз соны үйренесіз:

- Макроэкономикалық процесстер мен саясаттардың елдің/саланың/компанияның экономикалық жағдайы, қаржы нарықтарының динамикасы, пайыздық мөлшерлемелер мен валюта бағамдарына әсерін сапалық және сандық көрсеткіштермен бағалай және болжай білу.
- Тиісті сандық (цифрлық) технологиялар, ақпараттық база, аналитикалық құралдар мен теорияларды қолдана отырып, компанияның бизнес-процесстері мен қаржылық ағындарын (поток) басқара білу.
- Бизнестің қаржылық моделі мен жекелеген басқарушылық шешімдерін әзірлей және диагностикалай, сыртқы және ішкі тәуекелдердің қаржылық нәтижелерге әсерін бағалай білу.
- Компанияның/саланың/елдің ағымдағы жағдайын, тауарлар мен капиталдың халықаралық нарықтарының үрдістері мен перспективаларын ескере отырып, компанияның инвестициялық портфелі, міндеттемелері мен капиталының құрылымын оңтайландыра білу.
- Компания үшін қажетті қаржылық инвестицияларды оның стратегиялық мақсаттары мен тактикалық шешімдеріне сәйкес жүзеге асыру.

Түлек қайда жұмыс істейтін болады?
Осы бағдарламаның түлектері ірі ұлттық және халықаралық ұйымдардың инвестициялық, аналитикалық, қаржылық және аудиторлық құрылымдарында кеңінен сұранысқа ие болары сөзсіз.
Бағдарламаның құны

4 144 000 тг
Deadline 25.07.2023
Қаржылық тәуекел-менеджер - компанияның қаржылық тәуекелдерін сәйкестендіру, эконометрикалық тұрғыдан бағалау, бақылау және мониторинг жүргізу саласындағы маман. Тәуекелдерді бағалауға қабілетті, қабылданатын шешімдердің параметрлері мен олардың салдарлары арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды сапалық және сандық әдістермен белгілейді, тәуекелдерді бақылау және азайту бойынша білікті басқару шешімдерін әзірлейді.

Оқу бағдарламасы:

- Financial Risk Manager (FRM) жаһандық тұрғыда мойындалған біліктіліктің мазмұнына сәйкес келеді,
- Қазақстанның Ұлттық Банкі мен ҚР-ның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде жұмыс істеу үшін қажетті пәндер енгізілген,
- ірі халықаралық және қазақстандық компаниялар талап ететін кәсіби құзыреттерді қамтиды.

Сіз FRM біліктілік емтиханын тапсыруға дайын боласыз.

Қаржылық тәуекел-менеджер мұны білуі қажет және Сіз келесілерді үйрене аласыз:

- Белгісіздік жағдайында қызметтің қолданыстағы және перспективалық бағыттарының тәуекелдерін іске асырудың ықтималдығы және экономикалық салдарын талдау мен бағалаудың сапалық және сандық әдістерін қолдану.
- Сандық (цифрлық) технологияларды қолдана отырып, компанияның қаржылық және операциялық тәуекелдерін модельдеу.
- Әр түрлі хеджирлеу стратегияларын қолдану арқылы тәуекелдерді азайту.
Компанияның тәуекел-тәбетін (аппетитін) бақылау алгоритмдерін әзірлеу.
- Ағымдағы және болжамды көкжиекте (горизонтта) макроэкономикалық процесстер мен саясаттардың қаржылық нарықтар, портфельдер мен құралдардың тәуекелдеріне әсерін бағалау.

Бағдарламаның түлегі ретінде Сіз қайда жұмыс істей аласыз?
Осы бағдарламаның түлектері ірі ұлттық және халықаралық ұйымдардың инвестициялық, аналитикалық, аудиторлық бөлімшелері мен тәуекел- менеджменттік бағыттағы құрылымдарында кеңінен сұранысқа ие.
Стоимость программы
4 144 000 тг
Скачать детали программы
Deadline 25.06.2020
Бағдарламаның құны
4 144 000 тг
Deadline 25.07.2023
Макроаналитик немен айналысады?

Барлық жетекші банктер, инвестициялық үйлер, сақтандыру компаниялары, хедж-қорлар, орталық банктер мен қаржылық реттеу агенттіктерін айтпағанның өзінде, өз штатында макроаналитиктерге ие. Макроаналитиктер қаржылық-инвестициялық мәмілелер мен шешімдердің макроэкономикалық жағдайлары мен тәуекелдерін бағалайды және болжайды.
Макроаналитик ұлттық және әлемдік экономиканың өзара іс-қимыл арналарын (каналдарын) сапалы және эконометрикалық әдістер бойынша зерттейді; кәсіпорын, сала, өңір, қаржы нарығы және тұтастай экономика қызметінің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің серпінін (динамикасын) модельдейді; жүйелік теңгерімсіздіктер (дисбаланстар) мен дағдарыстарды айқындайды және бағалайды, әлеуметтік-экономикалық индикаторлар мен оларды есептеу әдістемелерін әзірлеу мен негіздеуді жүзеге асырады.

Оқу бағдарламасы келесілерді қамтиды:

- Қазақстанның Ұлттық Банкі мен ҚР-ның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде, экономикалық блок министрліктерінде жұмыс істеу үшін қажетті пәндер,
- ірі халықаралық және қазақстандық компаниялар, рейтингтік және консалтингтік агенттіктер талап ететін кәсіби құзыреттер.

Макроаналитик келесілерді білуі тиіс:

- Нақты және болжамды әлеуметтік-экономикалық процесстерді экономикалық және математикалық модельдеуді жүзеге асыру.
- Макроэкономикалық көрсеткіштер мен индикаторлардың динамикасын зерттеу, бағалау және болжау.
- Әлемдік және ұлттық экономиканың үрдістерін (тенденция), тәуекелдері мен перспективаларын айқындау.
- Қаржылық-экономикалық, жүйелік теңгерімсіздіктер (дисбаланстар) мен тәуекелдерді анықтау, бағалау және болжау.
- Қаржылық және инвестициялық шешімдердің макроэкономикалық шарттары мен тәуекелдерін .

Бағдарлама түлегі ретінде қайда жұмыс істей аласыз?
Осы бағдарламаның түлектері орталық банктер мен министрліктердің негізгі бөлімшелерінде, ірі ұлттық және халықаралық компаниялардың инвестициялық және аналитикалық құрылымдарында жұмыс істеу үшін кеңінен сұранысқа ие.
Бағдарламаның құны
4 144 000 тг
Deadline 25.07.2023
Актуарий - бұл зейнетақылық және әлеуметтік қамсыздандыру жоспарларын әзірлеу, сақтандыру өнімдері, тарифтер мен резервтердің тәуекелдерін актуарлық сараптау және басқару саласындағы маман. Бұл біліктілікті (квалификация) сақтандыру компаниялары, зейнетақылық және әлеуметтік қорлар кеңінен талап етеді.

Оқу бағдарламасы келесілерді қамтиды:

- актуарийлердің халықаралық және ұлттық кәсіби біліктілік курстары,
- Қазақстанның Ұлттық Банкі мен ҚР-ның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде жұмыс істеу үшін қажетті пәндер,
- ірі халықаралық және қазақстандық компаниялар талап ететін кәсіби құзыреттер.

Қолданбалы қаржы бағдарламасында оқуды аяқтағаннан кейін қазақстандық актуарлық лицензияны бірден алу мүмкіндігі (шанс).

Актуарий мұны білуі қажет және Сіз оқу арқылы келесілерді үйрене аласыз:

- Зейнетақы жоспарларын, сақтандыру өнімдері мен тарифтерін әзірлеу.
- Сақтандыру сыйақылары мен резервтерін есептеу.
- Сақтандыру компанияларының, зейнетақылық және әлеуметтік қорлардың тәуекелдері мен төлем қабілеттілігін бағалау.
- Инвестициялық және қаржылық талдау жүргізу.
- Сақтандыру компанияларының, зейнетақылық пен әлеуметтік қорлардың қаржылық тұрақтылық факторларын талдай және болжай білу.

Бағдарлама түлегі ретінде қайда жұмыс істей аласыз?
Оқу аяқталғаннан кейін түлектер қазақстандық актуарлық лицензия ала алады, актуарлық және аналитикалық құрылымдарда, сақтандыру компаниялары мен зейнетақы қорларының тәуекел-менеджмент бөлімшелерінде жұмыс істей алады.
Бағдарламаның құны
4 144 000 тг
Deadline 17.07.2023
ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
 • Практикада нақты қолданылатын
  актуалды білім иелену
  1
 • CFA, FRM
  Емтихан тапсыруға дайын болу
  2
 • Bloomberg Terminal
  Bloomberg Terminal-да жұмыс істей білу
  3
 • Талдау (анализ)
  Қаржылық ақпаратты талдай білу
  4
 • Data analysis

  Data analysis бойынша білім иелену
  5
 • Актуарий
  «Актуарий» мамандандыруы бойынша оқуды аяқтағаннан кейінгі актуарлық лицензия
  6
ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
 • Практикада нақты қолданылатын
  актуалды білім иелену
  1
 • CFA, FRM
  Емтихан тапсыруға дайын болу
  2
 • Bloomberg Terminal
  Bloomberg Terminal-да жұмыс істей білу
  3
 • Талдау (анализ)
  Қаржылық ақпаратты талдай білу
  4
 • Data analyses

  Data analysis бойынша білім иелену
  5
 • Актуарий
  «Актуарий» мамандандыруы бойынша оқуды аяқтағаннан кейінгі актуарлық лицензия
  6
ОҚУҒА ТҮСУ ҮДЕРІСІ (ПРОЦЕСІ)
1
Өтініш
Кеңес алу үшін өтініш беру (өтініш формасы)
2
Құжаттарды әзірлеу
Құжаттар тізімін жинау
3
Құжаттарды тапсыру

Құжаттарды 25-шілдеден қалдырмай тапсыру (online maf@narxoz.kz немесе 303-офиске)
4
Емтихандар
Оқуға түсу емтихандарына келесі пәндер бойынша дайындалу керек:
 • «Жоғары математика»
 • «Ағылшын тілі» немесе Intermediate, яғни В1 деңгейіндегі ағылшын тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат ұсыну
5
Келісім-шарт
Емтиханды тапсырғаннан кейін келісім-шартқа қол қойыңыз

6
Білім алу
Супер-мамандық бойынша білім алудан ләззат алыңыз
ОҚУҒА ТҮСУ ҮДЕРІСІ (ПРОЦЕСІ)
1
Өтініш
Кеңес алу үшін өтініш беру (өтініш формасы)


2
Құжаттарды әзірлеу
Құжаттар тізімін жинау
3
Құжаттарды тапсыру

Құжаттарды 25-шілдеден қалдырмай тапсыру (online maf@narxoz.kz немесе 303-офиске)
4
Емтихандар
Оқуға түсу емтихандарына келесі пәндер бойынша дайындалу керек:
 • «Жоғары математика»
 • «Ағылшын тілі» немесе Intermediate, яғни В1 деңгейіндегі ағылшын тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат ұсыну
5
Келісім-шарт
Емтиханды тапсырғаннан кейін келісім-шартқа қол қойыңыз

6
Білім алу
Супер-мамандық бойынша білім алудан ләззат алыңыз
БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕР
   Бейне (видео) пікірлер
   АККРЕДИТТЕУ (АККРЕДИТАЦИЯ)
   ӨТІНІШ ҚАЛДЫРУ
   1. Сіз Foundation бағдарламасының көмегімен грант бойынша оқуға түсуге дайындала аласыз. Бағдарлама 5 аптаға есептелген.
   Бағдарламада сіз емтиханның құрылымы және емтиханның мазмұндық бөлігімен таныса аласыз, сонымен қатар біз сізге психологиялық тұрғыдан дайын болуға көмектесеміз.
   Өтініш қалдырған соң мәліметтермен толық танысыңыз
   Foundation
   Байланысу (Контактілер)
   +7 (727) 377 13 25,
   +7 (727) 377 1393
   Алматы, Жандосов к-сі, 55

   Narxoz Business School, 303-офис

   +7 777 234 0442 (WhatsApp),
   +7 747 670 6790 (WhatsApp)